I'm not an artist, I am art.

KOLEKCIJA: MESARA

Kolekcijom “ MESARA “ prenosim lični doživljaj imaginarnih projekcija, vešto skrivanog promiskuiteta savremenog društva.