Kolekcija: MESARA

Kolekcijom “ MESARA “ prenosim lični doživljaj imaginarnih projekcija, vešto skrivanog promiskuiteta savremenog društva.

Opis kolekcije

Duboko inspirisan ljudskoj sklonosti ka dvostrukom identitetu, javnom i prećutnom, predstavljam čoveka kao proizvod sopstvenih nagona.

Međusobna razmena pogleda ljudi, poput živih skenera, asocira me na ponudu i potražnju ljudskog mesa odakle i sam naziv potiče.

Kombinacijom boja, materijala i formi figuratino ukazujem na istovremeno prisustvo slobode i ropstva, gde opozitno, javni identitet predstavlja ropstvo, dok prećutni preuzima ulogu slobode.

Modele prati jasna geometrijska forma, jednostavnih krojeva, a odnos transparentne, krute plastike i tekstila uspostavlja vizuelnu dinamiku.

Izbor kolorita je sveden, usko povezan sa naknadnom intervencijom na plastičnom materijalu, u vidu printa, kao dezen.

Barkodovima i eksplicitnim pornografdkim motivima stavljam akcenat na prećutni, sveprisutni promiskuitet pojedinca, pri čemu naočarima, kao modnim detaljem dajem uvid u sopstveni vid.